EN GRØN FREMTID

Når vi investerer, tænker vi grønt, og nye maskiner opfylder markedets miljøkrav. Vi retter vores fokus mod en miljøvenlig maskinpark og en stadig større reduktion i CO2-fodaftrykket.
Klimatruslen er den største samfundsmæssige udfordring i vores tid, og en god ressourceudnyttelse af kraner og andre køretøjer er afgørende for fortsat miljøvenlig vækst. Som en stor og vigtig aktør på markedet ønsker vi hos Nordic Crane at gå forrest, når det handler om miljø og bæredygtighed. Vi skal være det grønne alternativ − i dobbelt forstand.
  • Verdens første elektriske bæltekran
  • Mobile tårnkraner, der kan køre på el (min. 32A) ved løfteoperationer
  • Mobilkraner, der kører på HVO miljødiesel og bio-olie
  • Kranbiler med el-aggregat til indendørsdrift (min. 63A)
  • Lastbilkraner har seneste miljøklassificering
Hos Nordic Crane har vi et ønske om at gå forrest, når det handler om miljø og bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen. Det kræver en overgang fra fossil energi til vedvarende energikilder. Vi har investeret i verdens første helelektriske mobilkran, vi har strømgående mobile tårnkraner og implementerer tiltag for at mindske miljøaftrykket fra vores maskiner.
“Den, der er med til at udvikle og modernisere samfundet, oplever sit arbejde som meningsfuldt og sig selv som privilegeret”.

Det grønne alternativet