Elektrisk beltekran

Vår Liebherr 1250.1 Unplugged er en liten revolusjon og setter standarden for hvordan fremtiden skal se ut. Beltekranen, som skal erstatte dieseldrevne kraner, kan opereres både med og uten strømkabel koblet til strømnettverket. Når kranen er tilkoblet med kabel, vil ikke føreren møte noen ytelsesbegrensninger i forhold til en dieseldrevet versjon.
Det grønne alternativet
Unplugged-versjonen er kostnadseffektiv, nærmest lydløs og mye mer miljøvennlig enn forgjengerne. Rent driftsmessig er det ingen forskjeller når det gjelder bomkombinasjoner og dimensjoner på diesel- og batteriversjonen.
Basert på analyser av eksisterende LR 1250-kraner i løpet 10 000 arbeidsdager, så vil batterikapasitet, i kombinasjon med en 40 kW strømforsyning, dekke alt av arbeidet de undersøkte arbeidsdagene – sammenliknet med kraner på fossilt brennstoff.
Når beltekranen jobber helt frakoblet, holder batterikapasiteten i fire timer. Den kan da forflytte seg 650 meter og heise bom. Ladetiden er på 4,5 timer på 63A og 2,25 timer på 125A. Kranen er konstruert på en måte som gjør at man kan jobbe i hele -25 grader, uten at effekten på batteriet svekkes.
Miljøvennlige løft
I tillegg til miljøaspektet, er det viktig at den elektriske kranen har samme «arbeidskapasitet» som en vanlig fossildrevet kran. Her står Liebherr 1250.1 Unplugged med glans. Tenker man miljø, er det estimert at den under en driftstid på 10 000 timer, «sparer» 70 000 liter med diesel og 180 000 kg CO2. Batteriet er også 95 % resirkulerbart.