Nytt jernbanespor

Prosjekt Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt, og Nordic Crane Øst er inne på tre ulike prosjektområder med vårt utstyr og mannskap. Prosjektet hadde oppstart i 2015 og skal være ferdig i desember 2021.

 

Miljøkrav
Det blir bygget nytt dobbeltspor fra Oslo til Ski, hele 64 km med jernbaneskinner skal være ferdig innen 2021. Omfattende endringer på og rundt Oslo S, ny tunell og nytt stasjonsområde på Ski er hovedmomentene i prosjektet. Det blir tilrettelagt for en fart på opptil 250 km/t og målet er å kunne halvere reisetiden mellom Oslo og Ski.

Det er store miljøkrav, og det fokuseres på minimalt med transport, gjenbruk av masse, hensyn til naboer, truede dyre og plantearter, samt konstant overvåking av grunnvannet.

prosjekt-follobanen_2_low

Nordens lengste tunell
Våre mannskap har mange ulike oppgaver inne på de tre prosjektene, men der det er mest aktivitet for tiden er riggen på Åsland. I løpet av mai har delene til de fire tunellboremaskinene (TBM) kommet sjøveien og fraktet med bil til Åsland. Hver TBM veier 2400 tonn og har tatt 10 måneder å designe og bygge.

Den norske granitten er hard, og maskinene er spesialdesignet for dette. Våre biler losser og kjører delene, mens våre mobilkraner jobber med monteringen. Monteringen av alle fire maskinene skal være klart til januar 2017, da er planen at hver TBM skal borre 400 – 500 meter med tunell hver måned i to år. Tunellen blir hele 20 km lang, og dermed Nordens lengste. I tillegg er vi med på å montere produksjonsanlegget som skal lage betongelementer til tunellveggene. Der blir også mesteparten av steinmassen som kommer ut fra tunellen gjenbrukt i forbindelse med sement til tunellkonstruksjonen. Totalt 10 – 11 millioner tonn steinmasse vil bli tatt ut.

Jernbaneverket er Byggherre, og har lagt ut mer info om prosjektet her: www.jernbaneverket.no/follobanen

Tekst: Kirsti Finsal
Foto: Diverse