VI BYTTER NAVN TIL KYNNINGSRUD NORDIC CRANE

Fra 1. oktober endrer Nordic Crane Kynningsrud-selskapene og Spesialtransport AS navn.

Alle selskapene i Kynningsrudgruppen vil fra denne datoen ha Kynningsrud-navnet først.

I praksis betyr det at følgende selskaper endrer navn. Nye navn blir:

Kynningsrud Nordic Crane AS (tidligere Nordic Crane Kynningsrud AS)
Kynningsrud Nordic Crane AB
(tidligere Nordic Crane Kynningsrud AB)
Kynningsrud Spesialtransport AS (tidligere Spesialtransport AS)

Navnendringen er ett ledd i at alle våre fire divisjoner skal framstå mer enhetlig og tydelig.
Vi er fortsatt signalgrønne, og vi skal fortsatt gjøre vårt beste for å være den mest profesjonelle og prioriterte partneren i markedet.