Det gröna alternativet – Biogas till uppvärmning i Göteborg

Kynningsrud Nordic Crane har genom ISO 14001 tydliga miljömål. Därför har vi i nu tecknat avtal med Göteborg Energi om leverans av Biogas till uppvärmning av vårt huvudkontor i Göteborg. Det är viktiga pusselbitar för att minska klimatpåverkan.

– Biogas rimmar bra med vårt hållbarhetsarbete och vår miljöpolicy. Dessutom finns skattelättnader som gör att kostnaden blir ungefär densamma som för naturgas, säger Paul Dolonen HMS-chef på Kynningsrud Nordic Crane.

Det finns med andra ord ingen anledning att inte välja ”Det gröna alternativet” – Biogas.