EN GRØNN FREMTID
Når vi investerer tenker vi grønt, og nye maskiner oppfyller miljøkravene i markedet. Vi retter fokuset mot en miljøvennlig maskinpark og en stadig større reduksjon av karbonavtrykket.

Klimatrusselen er vår tids største samfunnsutfordring, og en god ressursutnyttelse av kraner og andre kjøretøy er avgjørende for en fortsatt miljøvennlig vekst. Som en stor og viktig aktør i markedet ønsker vi i Nordic Crane å gå foran når det gjelder miljø og bærekraft. Vi skal være det grønne alternativet − i dobbel forstand.

  • Verdens første elektriske beltekran
  • Mobile tårnkraner som kan gå på elektrisitet (min. 32A) ved løfteoperasjoner
  • Mobilkraner som kjører på HVO miljødiesel og bio-olje
  • Kranbiler med el-aggregat for innendørsdrift (min. 63A)
  • Lastebilkraner har seneste miljøklassifisering

Vi i Nordic Crane ønsker å gå foran når det gjelder miljø og bærekraft i bygg- og anleggsbransjen. En overgang fra fossil energi til fornybare energikilder må til. Vi har investert i verdens første helelektriske mobilkran, vi har strømgående mobile tårnkraner og gjennomfører tiltakene vi kan for å minske miljøavtrykket våre maskiner setter.

”Den som får være med på å utvikle og modernisere samfunnet opplever jobben sin som meningsfylt og seg selv som privilegert”.

Klikk på bildet under for å lese vår brosjyre
Miljøbrosjyre