Flytting av Drengestua på Lille Tøyen

Det er vel liten tvil om at Kynningsrud Nordic Crane er husflytting-eksperten i bransjen og i Hovingata på Lille Tøyen i Oslo fikk vi nok en gang vist hva vi er gode for.

I forbindelse med byggingen av en ny demenslandsby i på Lille Tøyen i Oslo, ble vi hentet inn for å gjøre en krevende jobb med flyttingen av verneverdige Drengestua. Selve demenslandsbyen blir et helt «nytt» område hvor man i tillegg til å bygge et vanlig sykehjem skal ha butikk, frisør, restaurant og bar. Med andre ord, dette skal bli et sted der man skal bytte ut institusjonspregede bygninger med trivsel og hverdagsliv.

I et så stort prosjekt, der det skal opprette store uteområder og en bygningsmasse med plass til 130 pasienter, dukker det alltid opp utfordringer. Drengestua, en av de eldre bygningene på området som skal utbygges, er verneverdig og på grunn av forfatningen huset var i, var riksantikvaren usikker på om det i det hele tatt var mulig å få flyttet bygningen til et sikkert sted under prosjektet.

Vi i Kynningsrud Nordic Crane var overbevist om at dette lot seg gjøre og etter å ha presentert en plan på hvordan vi ønsket å gå frem, ble riksantikvaren overbevist og vi kunne sette i gang.

I et forferdelig ruskevær, var prosjektleder Arne Bergheim, kranførere Sigurjon Viktorsson og Menno van Opbroek samt Martin Vainor Hansen- Jon Vidar Jessesen og Bjørn Vidar Sundberg som har stått for alt forarbeid, den 27, januar på plass i Hovingata for å flytte den 85 tunge og 15,5 meter lange Drengestua fra sin opprinnelige plassering til et nytt og midlertidig «hjem». Drengestua vil, når det er støpt ny fundamentering og gjort andre viktige forbedringer, flyttes tilbake til der det stod og brukes som en del av demenslandsbyen.

På grunn av en nøye planlegging og en flott forarbeidsjobb, gikk selve løftet knirkefritt.