FRAMTIDENS MOBILKRANFÖRARE!

Vi bygger för framtiden och har nu hela sju kranförarlärlingar under utbildning. Processen startade redan i juni och denna veckan ska första killen ut på jobb själv.   

Informasjonsmöte Mobilkranförare

Före semestern i år bjöd Nordic Crane Kynningsrud in en grupp på 20 personer med intresse för mobilkranar och att bli mobilkranförare. Vi hade ett informationsmöte där vi, förutom att prata om att utbilda sig till mobilkranförare, åt pizza och inte minst, lärde känna varandra lite grann.

Efter det genomfördes en intervjurunda där sju lärlingar plockades ut. Dessa är det vi kallar framtidens kranförare och redan anställda hos oss. Två av de sju är redan klara för en vardag i mobilkranen.

– Redan denna veckan ska Conny Grön få prova att jobba ensam, säger VD Morten Heli-Hansen.

– Vi är imponerade över engagemanget som killarna visar och tror starkt på att detta gäng kommer att bidra mycket till ytterligare tillväxt hos Nordic Crane Kynningsrud även i framtiden, säger han vidare.

För att få yrkesbevis måste lärlingarna genomföra 2 år i mobilkranen.

Mobilkranutbildning

Info om processen: Grundutbildning Mobilkran är en kvalificerad specialutbildning som ger ett yrkesbevis som mobilkranförare. Utbildningen är godkänd av branschen och färdigutbildningstiden sker som lärling. Denna webbaserade utbildning innehåller tydliga instruktioner till antal praktiska övningsmoment. Dessa genomförs antingen hos en godkänd utbildningsgivare eller på distans med hjälp av en handledare hos det kranföretag där eleven kommer vara lärling. Nordic Crane Kynningsrud AB samarbetar med Ånge Mobilkranutbildning AB och Kranbolaget i Stockholm.
Vi önskar alla sju lycka till i framtiden hos oss i Nordic Crane Kynningsrud.

Du kan läsa mera om hur du blir mobilkranförare på http://mobilkranforaren.se

Nordic Crane Kynningsrud har huvudkontor i Göteborg och Oslo och är marknadsledande i Västsverige och öst i Norge. Med stor kapacitet och hög kompetens genomför vi med våra 300 mobilkranar och kranbilar projekt i hela Sverige och Norge. Vi är en del av Kynningsrudgruppen.

Mobilkranförare hos Nordic Crane

Mobilkranförare

Lärlingar hos Nordic Crane