Fremtidsrettet positivitet i Nordic Crane Kynningsrud

Etter åtte år som Nordic Crane Group, valgte eierne i juli 2016 å splitte konsernet i to. Til tross for sterk vekst ble ikke synergiene slik det var tenkt fra starten av og en deling av konsernet ble til slutt sett på som den beste løsningen. Nordic Crane Kynningsrud er igjen 100% eid av Kynningsrudgruppen.

-Det er jo litt som er å være hjemme igjen, forklarer daglig leder i Nordic Crane Kynningsrud AB, Morten Heli-Hansen.

– Kulturen er viktig for oss, og når vi nå er «tilbake», kjenner vi oss godt igjen. Selv om vi kanskje har forandret oss gjennom de siste årene, står kulturen der som et viktig fundament. Her er de ansatte i fokus. Det er medarbeiderne som er den viktigste ressursen, konstaterer Morten.

Selv om forandringene på administrasjonsnivå muligens ikke merkes så godt på den daglige driften blant de ansatte, har det likevel kun vært positivitet å spore.

-Ja, det er ganske utrolige egentlig. Jeg har fortsatt til gode å høre noen som har noe negativt å si om at vi er tilbake, daglig leder i Nordic Crane Kynningsrud AS, Eirik Kynningsrud.

Eirik Kynningsrud
Eirik Kynningsrud

-Kynningsrud-navnet og de grønne kranene står sterkt i regionen. Jeg sitter igjen med en følelse av at alle tenker at nå går vi fremtiden i møte som samlet tropp, og det er jo utrolig viktig, supplerer Morten.

Store utfordringer løses

Akkurat biten om en felles plattform, der kultur og tydelige mål er noe man enes over, er uten tvil en av grunntankene som nå skal spisses og jobbes mye med.

-Som sagt så sitter vi igjen med mye kunnskap og er mange erfaringer rikere etter tiden i Group. Vi tar med oss det beste videre, men som i kranbransjen generelt, så velger vi å rette blikket fremover, sier Eirik.

-Mange får bakoversveis når de får en fot innenfor vår bransje. Skal man overleve, må man kunne snu seg rundt og justere seg etter marked, trender og etterspørsel. Og det er vi utrolig flinke til, forteller han videre.

-Jeg tror ikke det er mange som noen gang har fått et nei fra oss, svarer Heli-Hansen.

-Vi stiller alltid opp og blant de ansatte finner man en voldsom lojalitet og entusiasme. Spør vi om en tjeneste, så vet vi allerede svaret på forhånd. Det blir ja. I en arbeidshverdag som lever 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 365 dager i året, så er en sånn respons fra de ansatte alfa omega. 

Samarbeid bærer frukter

Med nedslagsfelt på det sentrale Østlandet og langs store deler av Sverige, har Nordic Crane Kynningsrud AS og Nordic Crane Kynningsrud AB en sterk markedsposisjon i indrefileten av Norge og Sverige.

Dette er områder hvor det satses mye og som ligger sentralt plassert. Avstandene er korte, noe som igjen gjør at man kan utnytte utstyret maksimalt.

-Vi er nå i den posisjonen at vi sitter som daglige ledere i to sunne selskaper med gode resultater. Det gjør oss i stand til å investere for fremtiden og på den måte styrke vår posisjon ytterligere, forklarer Eirik.

Nordic Crane Kynningsrud offentliggjorde tidlig i november at de investerer 150 millioner i nye kraner, samt bygger nytt kontorbygg i Halden. Et ledd i den stadig pågående fornyelsen og utviklingen konsernet er i.

-Når vi gjør dette, er det fordi vi virkelig har tro på det som skjer nå, sier Morten.

Morten Heli-Hansen
Morten Heli-Hansen

-Inn kommer nytt utstyr og samtidig skal vi bli enda flinkere til å dra nytte av hverandre på tvers av grensene. Dialogen mellom Eirik og meg er veldig tett, og at vi er så samkjørte ser vi på som en styrke. Veien til avgjørelser er kort og det hele går naturligvis smidigere enn før, når det var flere ledd som var med på beslutningene.

Takknemlige for tiden i NCG

Selv om det fokuseres på å se fremover, er heller ikke fortiden glemt hos de to.

-De åtte årene som Nordic Crane Group var selvfølgelig viktig for oss, forklarer Eirik.

-Vi har vokst oss dobbelt så store, og bygd opp en merkevare som er kjent over hele Norge og Sverige. Kanskje var tiden inne for en splitt, men jeg tror alle som har vært involverte i å bygge Nordic Crane, er takknemlig for tiden vi hadde sammen, sier han videre.

Gleden over å være tilbake i «familien» er likevel udiskutabel.

-Som sikkert de fleste forstår, så ser vi veldig positivt på fremtiden. Vi har et marked i utvikling, en fremtidsrettet plan og ikke minst kollegaer og samarbeidspartnere som stiller opp i tykt og tynt. Er det rart vi gleder oss, avslutter de to daglige lederne.