Heldig vinner av premie i HMS-uken

Mobilkranfører Ole Vinaasen ble trukket ut som den heldige vinneren av en iPad etter konkurransen som pågikk i Nordic Crane AS gjennom HMS-uken.

Konkurransen pågikk blant medarbeiderne som benyttet bedriftens system for registrering av farlige forhold, uønskede hendelser og forbedringsforslag i løpet av denne HMS-uken. Konkurransen var et ledd i å stimulere til økt bruk av systemet.

– Vi ønsker at våre medarbeidere tar aktivt del i rapporteringen av hendelser og forbedringsforslag, og på den måten deler sine gode og dårlige erfaringer med hverandre. Dette bidrar til at vi gradvis blir en enda bedre bedrift. Jeg ønsker å ufarliggjøre bruk av systemet, og har tro på tiltak som dette, sier daglig leder Eirik Kynningsrud.

Oppmuntrer til rapportering

Krankoordinator Svein R. Sveen oppmuntrer sine kranførere til å rapportere hendelser, og er selv en aktiv bruker av systemet. Denne gangen viste rapporteringen seg å bli lønnsom for Ole, som leverte en rapport som omhandlet en skade han fikk på mobilkranen. Dette som følge av feil utførelse av en arbeidsoppgave.
– Det er fint at nettopp en rapport av denne typen ble trukket ut som vinner. På bakgrunn av hendelsen, og en tilsvarende hendelse som inntraff noen dager tidligere, så har det blitt utarbeidet et rundskriv «HMS-fokus», som er distribuert til alle medarbeidere i Nordic Crane AS. Dette tror vi bidrar til å øke vår bevissthet og hindre gjentakelser.

– Når du har gjort en feil så er det ingen grunn til å forsøke å skjule dette. Denne gangen tredde jeg wiren feil. Jeg har i løpet av mine 26 år i selskapet aldri opplevd å bli dårlig behandlet når jeg har dummet meg ut, eller vært uheldig og ødelagt noe. Ipaden er et eksempel på at det lønner seg å være ærlig og benytte systemet, avslutter Ole.

Tilsvarende trekning ble gjort i andre Kynningsrud-selskap, som alle hadde HMS-uke i uke 35.

Premien ble overrakt Ole (nr. 2 f.v. på bildet over) av daglig leder Eirik Kynningsrud, med Oles nærmeste leder Svein R. Sveen og sikkerhetssjef Heine Lien til stede.