HMS-Prisen Kran til Jonas Berntsson

Jonas Berntsson er en erfaren kranfører med høy kompetanse, som alltid setter sikkerheten først. Han er kaptein på en av våre 500-tonns kraner og viser stor autoritet i møtet med kollegaer og kunder.

Jonas tar ansvar og viser vei dersom noe skulle skje eller noe må forbedres, slik at både personalet og kranene kan jobbe sikkert og uten skader.

Gratulerer!

Vinnere av HMS-Prisen


OM HMS-PRISEN

Innstiftet:
År 2000 av AMU i Norge

Formål:
Sette fokus på positive mennesker og idèer.
Få fram gode idé og videreutvikle bedriftene i Kynningsrudgruppen.
Stimulere arbeidsmiljøet.

Prisvinner:
Person/enhet som dette, eller de seneste årene, har vist et spesielt
positivt engasjement for arbeidsmiljøet og bedriften, basert på
verdigrunnlaget: Ærlighet – Lojalitet – Entusiasme

Frekvens: Utdeles årlig på prisvinners julebord/høytidelig anledning.

Kandidat: Alle medarbeidere i divisjon Fundamentering.

Stemmerett: Alle medarbeidere i divisjon Fundamentering.