HMS-uken 2022 er i gang

“HMS, og spesielt sikkerheten på jobb for alle våre dyktige medarbeidere er førsteprioritet hele året. Det vi gjør i HMS-uken er å understreke og forsterke dette. HMS-uken gir oss også muligheten til å fokusere på spesielle utfordringer, men like viktig er at dette skal være en uke hvor erfaringsutveksling og felleskap står i høysetet.”
Dette sier Kynningsrud-konsernets sikkerhetssjef Jan Vegard Heierdal om formålet med HMS-uken, som gjennomføres i Kynningsruds selskaper akkurat nå.
Vernerunder 
Sentralt i HMS-uka står vernerunder, hvor også medarbeidere som til vanlig jobber på kontor tar turen ut til prosjektene som pågår. Vi mener at vi ved å gi våre medarbeidere en helhetlig forståelse for hverandres arbeidsbetingelser, og samarbeider om å finne de beste løsningene. kan være med på å heve sikkerhetsnivået. Sikkerhet er noe man skaper i fellesskap, og det er viktig med vurderinger og refleksjoner på tvers av fagområdene.
Sosiale samlinger
Det gjennomføres sosiale samlinger ved avdelingene våre, både for å omgås hverandre, ha det hyggelig sammen og ha et bra arbeidsmiljø, men også for å gjennomføre faglige diskusjoner som følges viktig og relevant i gruppen og diskutere problemstillinger.
Vi i Kynningsrud ønsker at alle skal komme hele hjem, hele livet, og for å nå dette må alle tenke og praktisere “Sikkerheten først!”.
GOD HMS-UKE!