NORDIC CRANE – SIKKERHETEN FØRST!

Sikkerhet er førsteprioritet i alt vi gjør. Uansett om du møter oss på en byggeplass eller på et kontor, jobber vi alltid etter prinsippet «Sikkerheten først!».
Alle våre oppdrag skal gjennomføres med høyeste grad av sikkerhet og kvalitet. Med denne prioriteringen oppnår vi tryggere arbeidsplasser, økt trivsel, bedre kvalitet på arbeidet som utføres og et bedre sluttresultater for kundene våre.
Gjennom sikkerhetshåndboken vår, jobber vi systematisk med sikkerhetstankegangen i de daglige rutinene våre. Denne inneholder rutiner og regler på hvordan vi og våre kunder kommer hele hjem hver eneste dag, uten skader på personer, maskiner eller annet utstyr.

Sikkerhetshåndboken inneholder blant annet:
  • Nordic Cranes visjon og verdier
  • Sikkerhetsrutiner på alle arbeidsoppgaver og tjenester vi tilbyr kundene våre.
  • Rutiner på avviksrapportering og varsling av ulykker
  • Prosedyrer og beskrivelse av gjennomføring av sikker-jobb-analyse før alle løft.

     

Kompetanseutvikling og sterkt fokus på kontinuerlige forbedringer er retningsgivende i vårt kvalitetsarbeid. Nordic Crane er ISO 9001- og 14001-sertifisert og er en trygg samarbeidspartner for deg som kunde.

LAST NED VÅRE HMS-POLICYER:
KONTAKT OSS: