Kynningsrud Nordic Crane AB är ISO 9001 och 14001 Certifierad

I Kynningsrud Nordic Crane AB jobbas det på bra och vi har ett bolag som blomstrar på flera områden. Samtidigt som vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet, jobbar vi aktivt med att se till att vår hänsyn till kvalitet och miljö blir en viktig, och inte minst naturlig, del av vardagen.

I september i år blev Kynningsrud Nordic Crane AB godkänt och certifierat enligt de internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001.

Kynningsrud Nordic Crane AB har ett stort fokus på hälsa, miljö och säkerhet. Ett bra och välfungerande ledningssystem är a och o för att nå våra HMS-mål. ISO-certifieringen vi har fått, hjälper oss att bli ännu mer effektiva och ännu bättre på det vi redan är bra på.

ISO 9001
ISO 9001 är ett verktyg som ska hjälpa organisationen att minska antal fel. Med systemet i grunden, ska det vara möjligt att förhindra att fel upprepas och identifiera dem innan dem uppstår. Lyckas man med det, kommer det till exempel ge stora fördelar i form av kostnadsbesparingar både för kunden och företaget.

ISO 9001 är den internationellt erkända standarden och används i alla branscher. Kort sagt är den utvecklad för att ställa internationella krav på ett kvalitetsledningssystem.

ISO 14001
ISO 14001 handlar om den yttre miljön, och visar bästa metoder för att hantera företagets påverkan på detta. Eftersom denna certifiering görs av en oberoende tredje part, kan man som kund utan tvekan lita på att din verksamhet arbetar aktivt för att minska företagets, produkternas och tjänsternas miljöbelastning till ett minimum. Av de många olika åtgärder vi vidtar oss i Kynningsrud Nordic Crane AB, så är ”det gröna alternativet” en fortsättning på detta.

Den här internationella standarden för miljöledning tillämpas i organisationer i absolut alla branscher och baseras på två punkter, kontinuerlig förbättring och efterlevnad av regler.