Kynningsrud Nordic Crane – en litt mer aktiv bedrift!

Under HMS-uka, som ble gjennomført i Kynningsrud Nordic Crane og Kynningsrud Prefab forrige uke, sto «sikkerhetssamtalen» og «Sikkerheten først!» i hovedfokus og det ble jobbet intenst rettet mot dette på våre arbeidsplasser. Men også H for Helse står sentralt i HMS-uka, og HR-/fungerende HMS-leder Helge Tangen valgte å også fokusere på tilbudet Aktiv Bedrift, for å få medarbeiderne til å øke sitt aktivitetsnivå og dermed jobbe for bedre helse.

I samarbeid med Norges Bedriftsidrettsforbund har vi satt opp en helt egen “Aktiv Bedrift”-portal for Kynningsrud Nordic Crane, hvor man registrerer all trim-/treningsaktivitet.

Alle kan være med!

I løpet av året kommer vi til å legge opp til aktiviteter og uformelle konkurranser, også kalt kampanjer. Vi konkurrerer lag mot lag og ansatt mot ansatt.
Aktivitetene kan være tur i skog og mark, en løpetur, skigåing eller bare det å gå til og fra jobb. Alle stiller på lik linje uansett aktivitetsnivå i Kynningsrud Aktiv.

Det viktigste er å være i bevegelse i minst 30 minutter per dag.

Ta kontakt med Helge Tangen hvis du ønsker hjelp til registrering el.l. på telefon 982 54 445, eller epost helge.tangen@nckynningsrud.com.

Nyhetsarkiv