Kynningsrud rendyrker Nordic Crane-navnet

Kynningsrud har som mål å utvikle sin krandivisjon. Strategien er å vokse videre som en viktig aktør i markedet for krantjenester og spesialtransport. Vi skal beholde og videreutvikle dagens markedsområder, samt øke satsingen i de store byene og prosjekt i hele Skandinavia. Vi ønsker derfor å rendyrke vår merkevare «Nordic Crane». Nordic Crane skal jobbe lokalt, regionalt og nasjonalt, og vi ønsker å være den foretrukne samarbeidspartneren for våre kunder.

Nordic Crane er allerede en innarbeidet og sterk merkevare som er sterkt knyttet til våre grønne kraner. Navnet er veletablert hos våre kunder gjennom mangeårig profilering av Kynningsrud Nordic Crane.

Det er viktig for oss å poengtere at Kynningsruds visjon, verdier og kultur skal beholdes og at kran er et viktig satsningsområde i Kynningsrud-konsernet. Det er kun navnet og logoen til kranvirksomheten som endres.

De nye navnene på våre kranselskaper blir

  • Nordic Crane AS i Norge
  • Nordic Crane AB i Sverige
  • Nordic Crane A/S i Danmark

Dette er vår nye logo. Omprofilering av maskiner, utstyr, arbeidsklær og annet vil skje fortløpende.