Møter båtforeninger for økt sikkerhet

Nordic Crane utfører hver vår og høst løfteoppdrag i forbindelse med utsetting og opptak av lystbåter. Vi møter andre utfordringer ved oppdrag for private aktører enn for profesjonelle kunder, så i forkant av båtsesongen ønsket vi å sette ekstra fokus på sikkerhet i havnene.

 

Vi har mange gode og trofaste kunder i løpet av noen hektiske lørdager når båtene skal settes på vannet på forsommeren eller tas opp igjen når høsten kommer. Organiseringen og ivaretakelsen av sikkerheten i båthavnene varierer, og det vi har opplevd noen uønskede hendelser. Derfor tok avdelingen i Fredrikstad initiativ til et samarbeidsmøte med våre båtvenner. Kranførerne Hans Jørgen Hjorth og Kristian Langseth har lang erfaring med løft av båter, og hadde viktige budskap til forsamlingen.

Syv båtforeninger

Invitasjonen til møtet ble sendt ut tidlig i november, og tirsdag 25. januar ble det avholdt møte på avdelingen i Fredrikstad med syv båtforeninger representert. Invitasjonen ble verdsatt, og det ble en fin dialog rundt sikkerheten ved båtløft. Vi mottok nyttige tilbakemeldinger fra kundene, og vi fikk mulighet til å presisere våre krav, og ellers komme med noen oppfordringer.

– Det er først og fremst viktig med god avsperring, samt at det vi har en dedikert person å forholde oss til. Vi kan ikke ha folk innenfor løftesonen som ikke har noe der å gjøre! Det skaper farlige situasjoner. Budskapet var svært tydelig fra Hans Jørgen og Kristian.

Markering for stropper

Sikkerhetssjef Heine Lien kom med oppfordring om at alle båteiere fester et lite klistremerke på båten sin som anviser hvor stroppene skal plasseres ved løft. Foreningene tar også en grundig kvalitetssjekk av det som benyttes av bukker, krybber og annet opplagsmateriell i forkant av løfteoppdragene.

F.v. Erlend Arntzen Dale fra Fredrikstad MaritimeCenter i samtale med kranfører Hans Jørgen Hjordt (Erlend var kveldens eneste profesjonelle deltaker).

 

De oppmøtte satt stor pris på vårt initiativ, og setter sikkerheten på agendaen når de skal avholde forestående årsmøter. Vi har allerede blitt invitert til å holde et innlegg på årsmøtet til Halden Seilforening i mars.

– Økt sikkerhet er noe vi må jobbe sammen om, sier Joachim Branko Hansen, som var initiativtaker til møtet.

Avdelingsleder Joachim Branko Hansen ønsker velkommen. Hans Jørgen Hjorth og Kristian Langseth (til venstre for Joachim) bidro med den faglige ekspertisen.