Nordic Crane Kynningsrud med ny sikkerhetshåndbok

I Nordic Crane Kynningsrud jobber vi for å sikre en skadefri arbeidsplass, både for ansatte og samarbeidspartnere. Vi tar sikkerhet på alvor og utarbeidet allerede i 2009 en personlig sikkerhetshåndbok for alle våre ansatte. Nå lanseres en ny sikkerhetshåndbok som skal være et hjelpemiddel og oppslagsverk i hverdagen.

Sikkerhetshåndboken er med ut på jobb, og den er ment å være et hjelpemiddel og oppslagsverk i hverdagen for å sikre en skadefri arbeidsplass, både for våre egne ansatte og for alle våre samarbeidspartnere. Sikkerhetshåndboken sammenstiller viktige prosedyrer, retningslinjer, tabeller og kontaktinformasjon.

Mobilkran, Lastebilkran, Sikkerhetshåndbok

Flere språkversjoner av sikkerhetshåndboken

Vi jobber i disse dager med å ferdigstille en oppdatert versjon, både i forhold til regelverk, dokumentasjon, visjon og verdier. Ferdigstillelsen av sikkerhetshåndboken har vært et samarbeid mellom selskapene i Divisjon Kran i Norge og Sverige, så sikkerhetshåndboken utgis på både norsk og svensk. I tillegg lanserer vi den også på engelsk.