Nordic Crane server Yara i ny miljøsatsing

Yara Porsgrunn ligger på Norges største industriområde på Herøya ved Porsgrunn. For noen dager siden var vi i Nordic Crane inne på området for å utføre et ganske komplisert løfteoppdrag. Gjødselprodusenten satser på miljøforbedrende tiltak i sin produksjon, og bygget ny fabrikk.

– Vi løftet inn en ny tank for den nye hydrogenfabrikken som bygges på anlegget til Yara i Porsgrunn. Det var et relativt komplisert løft som ga oss en spennende utfordring. Tankens vekt i seg selv var ikke det som gjorde jobben komplisert, men lav takhøyde, begrenset med løftehøyde og trang plass gjorde dette til en artig utfordring, forklarer avdelingsleder Gøran Kittilsen fra kontoret i Skien.

 

– Det var flott innsats av våre medarbeidere Asle-Magnus Tveten, Thomas Buer, Bjørn Ekeren Tuva og Morten Kolbu, som utførte løfteoppdraget med høy presisjon og nøyaktighet, skrøt Gøran av guttene sine etter fullført oppdrag.
I januar inngikk Yara samarbeid med Linde Engineering om oppføring av en helt ny og «grønn» demo-fabrikk, slik at fabrikken kan redusere utslipp av CO2 i forbindelse med produksjon av gjødsel – på sikt på verdensbasis. Nordic Crane, det grønne alternativet, takker kunden for oppdraget og håper på videre samarbeid gjennom byggeprosessen.
Les mer om Yara Porsgrunn og deres miljøsatsing her