Satser 500 millioner kroner i nye mobilkraner

Kynningsrud investerer. Første del av investeringen er levert og siste del kommer i 2019. Da tilføres ytterligere 25 maskiner til Kynningsrud Nordic Cranes utleievirksomhet. Kynningsrud Nordic Crane tilbyr utleie av mobilkraner og spesialtransport fra de helt små oppgavene til de største prosjektene, der det kreves stor kapasitet og høy kompetanse. Krandivisjonen i Kynningsrud-konsernet er i dag ledende i det norsk/svenske markedet.

Virksomheten er etablert på Østlandet i Norge og store deler av Sverige. Vår strategi er å vokse ytterligere i det skandinaviske markedet.

Kynningsrud Nordic Crane setter helse, miljø og sikkerhet først. Nye maskiner tilfredsstiller de høyeste miljøkravene i markedet, og støtter således opp om vår HMS-strategi. Kynningsrud Nordic Crane har dessuten investert i selvreisende mobile tårnkraner, som går på strøm der det er mulig.

– Fokus på en miljøvennlig maskinpark, og god ressursutnyttelse av kraner og biler, er avgjørende for ytterligere vekst. Vi ser positivt på utviklingen i det skandinaviske markedet de nærmeste årene, sier konsernsjef Pål Kynningsrud.

For ytterligere opplysninger, kontakt konsernsjef Pål Kynningsrud +47 908 71 965, daglig leder Norge, Eirik Kynningsrud +47 909 82 561 eller VD Sverige, Morten Heli-Hansen +46 736 44 04 40.

Nyhetsarkiv