Sikkerheten – først?

Det var med skrekkblandet fryd jeg i januar i år møtte opp på hovedkontoret på Berger i rollen som ny sikkerhetssjef i Kynningsrud Nordic Crane AS. Etter nesten 20 år i politiet, var det et stort og ganske skummelt steg å gå over til det private næringslivet.

Da jeg fikk tilbud om denne jobben, med alle de spennende og utfordrende oppgavene, i et selskap som Kynningsrud, brukte jeg ikke lang tid på å bestemme meg. Jeg har enda ikke angret et sekund. Jeg har blitt tatt godt imot og har blitt kjent med svært mange hyggelige og engasjerte kolleger.
Ulykker skjer ikke – de forårsakes
Det første halve året har målet mitt vært å bli kjent med virksomheten, med arbeidsoppgavene, systemene, samarbeidspartnere, utfordringene, og ikke minst kulturen. Det siste er noe jeg er svært opptatt av. Sikkerhetskultur, eller HMS-kultur om man vil, er vårt siste sikkerhetsnett mot farer og ulykker. Utgangspunktet er at ulykker skjer ikke – de forårsakes. Det innebærer at alle ulykker kan forebygges. HMS-kultur kan beskrives som den måten man tenker og gjør HMS-arbeid i vår organisasjon. Ledelsen kan ha de beste intensjoner, og det kan etableres regler og prosedyrer, rutiner og systemer, men det hjelper lite om de som faktisk utfører det risikofylte arbeidet, ute i maskinene, ikke også alltid tenker «sikkerheten først».
Risikovurdering i alle ledd
Mitt håp er at HMS-arbeidet skal bli en naturlig, integrert del av den daglige driften. HMS er ikke noe som er på siden, men tvert imot noe som berører alle deler av virksomheten. Vurdering av risiko skal være med når bestillingen av oppdraget mottas, kontrakten tegnes, forberedelsene gjøres, oppdraget gjennomføres og i læringen etterpå.
Hva er god HMS-kultur?
God HMS-kultur innebærer at vi har et avvikssystem som er enkelt å bruke, hvor alle ønsker å rapportere inn farer, hendelser og avvik. Disse meldingen behandles på en profesjonell måte og innen rimelig tid. De som melder ifra får en tilbakemelding til hva som har blitt gjort, og alvorlige hendelser møtes med hensiktsmessige konsekvenser. Om vi i tillegg kan lære av våre feil og endre oss når det kreves, kan vi påberope oss god HMS-kultur og at vi faktisk alltid setter SIKKERHETEN FØRST.
Hele hjem, hele livet
Det utføres veldig mye godt HMS-arbeid i Kynningsrud Nordic Crane AS, og det brukes mange ressurser på å forbedre både helsen, miljøet og sikkerheten i selskapet. Skulle det fremover komme nye regler, prosedyrer eller rutiner, som kanskje gjør jobben som maskinfører litt vanskeligere, så husk at det eneste motivet for dette er å bidra til at risikoen dere utsettes for blir så liten som mulig! Mitt største ønske i denne jobben er å bidra til at alle kommer hele hjem, hele livet.
Stay safe & healthy.
Jan Vegard