Sikkerhetssjef Torkil Kynningsrud takkes av

1. april trer sikkerhetssjef Torkil Kynningsrud over i pensjonistenes rekker, etter å ha ledet Kynningsruds HMS-arbeid gjennom 24 år. Det har vært en formidabel utvikling innenfor sikkerhet på arbeidsplassen i disse årene, og i Torkil har vi hatt en sterk, framoverlent og tydelig leder som har vist oss veien til vår grunntanke om at alle våre medarbeidere skal komme hele hjem, hele livet, ved å alltid sette sikkerheten først.

– På slutten av 90-tallet hadde Bj. Kynningsrud AS, som vi het den gangen, vokst seg så stort at vi trengte å opprette en stilling med ansvar for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, forteller Harald Kynningsrud.

– Torkil hadde da vært lærer på ungdomsskolen i over 20 år, og kunne godt tenke seg noen nye utfordringer. Så han var ikke så vanskelig å overtale, da jeg ønsket ham inn i familiebedriften vår, forteller han videre.

Det har vært mye å ta tak i opp igjennom, og oppgavene har krevd sitt pågangsmot og sin tålmodighet. I dag har Kynningsrud en godt etablert HMS-organisasjon, med hovedtyngde på sikkerhet, som er det aller viktigste i bransjene vi opererer i. Medarbeiderne er som kjent vår viktigste ressurs, og for å sikre at alle kommer friske og hele hjem fra jobben hver eneste dag er det risikovurderinger og sikkerhetstanken som alltid må være med oss i alle arbeidssituasjoner.

– Torkil fyller 67 år i april, og gir seg som sikkerhetssjef. Men det betyr ikke at han er helt ute av Kynningsrudkonsernet. Han vil fortsatt ha hånd om våre forsikringsavtaler, og vil jobbe med oppgaver innenfor samfunnsansvar, både innen kultur, idrett og veldedighet i en deltidsstilling, sier konsernsjef Pål Kynningsrud.

Torkil pensoneres

Arvtaker

I Jan Vegard Heierdal har vi funnet Torkil Kynningsruds dyktige arvtager. Jan Vegard har sin utdannelse fra Politiet, hvor han også har undervist på Politihøgskolen. Jan Vegard er nå i avslutningsfasen av sin masterutdannelse i «sikkerhet og risikostyring», som han planlegger å ferdigstille ved Universitetet i Stavanger i 2023.

Jan Vegard ble først ansatt som sikkerhetssjef i Nordic Crane AS i januar 2020, og vil fra 1. april ha det overordnede ansvaret som sikkerhetssjef konsern i Kynningsrud AS.

– Jeg er både ydmyk og forventningsfull når jeg nå tar over som sikkerhetssjef for konsernet. Det er helt klart veldig spennende oppgaver jeg nå har foran meg som jeg gleder meg veldig til å ta fatt på, sier Jan Vegard i en kommentar.

– Vi er overbeviste om at Jan Vegard Heierdal er rett mann i riktig posisjon og ønsker ham lykke til i jobben med å videreutvikle sikkerhetsfokuset i Kynningsrud, sier konsernsjef Pål Kynningsrud.

Takk til Torkil Kynningsrud for pågangsmot, jernvilje og evnen til å ikke gi seg før målene er nådd!