Synlig og tydelig HMS-ledelse

For å styrke det daglige HMS-arbeidet i selskapet vil alle lederne i Kynningsrud Nordic Crane delta på samlinger gjennom 2021. Torsdag 13. oktober var 13 av dem samlet til møte på Mastemyr utenfor Oslo.

 

Målet for samlingene er i enda større grad å praktisere synlig og tydelig HMS-ledelse, som er et viktig virkemiddel for å oppnå Kynningsruds hovedmålsetning om at alle medarbeidere skal komme hele hjem, hele livet.

Engasjerte deltakere fikk mange gode innspill fra daglig leder Eirik Kynningsrud og sikkerhetssjefene i konsernet for i enda større grad å få fokuset på sikkerhet inn under huden, og øvde bl.a. på bruk av det digitale HMS-avvikssystemet, med spesielt fokus på rapportering av uønskede hendelser.

Mer om HMS i Kynningsrud her.

 

Hel hjem hele livet