Travle dager på follobanen for Nordic Crane Kynningsrud

Prosjekt Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt og krever tett samarbeid mellom en rekke store selskaper, både fra Norge og utlandet. For at togtrafikken skal gli så bra som mulig på Østlandet i fremtiden, bygges det 22 kilometer med nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski.

Det er ingen hemmelighet at togene på Østlandet til tider kan være litt senere ute enn det som er planlagt og står oppført i tidtabellene. Med arbeidet som foregår på Follobanen i disse dager, er planen at togpassasjerene i fremtiden skal bli enda tryggere på å komme frem i tide.

Nordic Crane Kynningsrud er en viktig bidragsyter i hele prosjektet. Fra transport til løft.

-Vi bidrar på den måten vi kan best, ekspertise innenfor mobilkraner, løft og transport forteller daglig leder Eirik Kynningsrud.

– Det betyr at vi stiller opp til alle døgnets tider, og hjelper til der det trengs. Vi har til enhver tid flere mobilkraner i drift og da særlig rundt Ski Stasjon er det travelt , sier Kynningsrud videre.

Follobaneutbyggingen er planlagt å stå ferdig i desember 2021 og da skal reisen mellom Oslo S til Ski reduseres fra 22 minutter til 11 minutter. En halvering av antall minutter, noe som selvfølgelig kommer alle reisende til gode.

 

Ski Stasjon, et knutepunkt

Med seks spor og tre plattformer blir Ski Stasjon et viktig knutepunkt. Det er for tiden stor byggeaktivitet der, og senest i påsken hadde Nordic Crane Kynningsrud hele fire kraner på plass rundt stasjonsområdet.  Et par av kranene ble brukt til å heise på plass de 40 tonn tunge brobuene til Nordbyveien bru, som er i ferd med å ta form

-Det er en jobb som krever både presisjon og tålmodighet, sier Kynningsrud.

-Med så mange elementer og såpass mye folk på plass, oppstår det fort litt ventetid. Det er vi klar over og derfor tar vi alle døgnets tider i bruk når vi jobber også. Vi er vant til å snu oss fort rundt.

Follobaneprosjektet ventes å stå ferdig i 2021, og  Nordic Crane Kynningsrud ser frem i mot å være med som «ekspert» på løft også i årene som kommer.

.Foto: OHL

Foto: Bane Nor