Trener med mobilkraner på glattisen

Nordic Crane har i samarbeid med Vålerbanen og Gjensidige forsikring gjennomført et treningsopplegg på NAFs glattkjøringsbane på Braskereidfoss. Gjennom en langhelg i desember deltok nærmere 80 medarbeidere på glattkjøringskurset for å øve på håndtering av store maskiner på vinterføre.

Vålerbanen skreddersyr opplegg for sine kunder, og under glattkjøringskurset ble det tilrettelagt for glattkjøring både for førere av mobilkraner, kranbiler og vogntog. Nordic Crane stilte med tre 4- og 5-akslede mobilkraner utstyrt med ulike dekktyper, for å teste ut ulike kombinasjoner og kvaliteter. Foruten selskapets egne mobilkraner så ble NAFs tilgjengelige lastebiler, hengere og semitrailere stilt oss til disposisjon.
Samarbeid om skadeforebygging
Gjennom mange år har Nordic Crane og forsikringsselskapet Gjensidige samarbeidet om skadeforebyggende arbeid. Et treningsopplegg som dette mente forsikringsselskapet var et flott tiltak innenfor skadeforebygging, og de bidro derfor med støtte til gjennomføringen. Det er også viktig å ha diskutert forsikringsforholdene før man tar med seg maskiner og kjøretøy inn på glattkjøringsbanen.
Varierte øvelser trygger sjåførene
Det var selvfølgelig avsatt mest tid i kurset til praktiske øvelser med kjøretøyet som føreren benytter i det daglige arbeidet. Ved ulike hastigheter ble både bremselengder og kjøring gjennom sving testet ut, samt kjøring i opp- og nedoverbakke, for å styrke og trygge sjåførene som skal ferdes på glatte vinterveier. Det å prøve ut kombinasjoner og programinnstillinger på kjøretøyet i kontrollerte rammer var nyttig – spesielt ved bakkestart og rygging under glatte forhold.
Mestre flere kjøretøy
Det var et ønske fra deltakerne å prøve forskjellige typer maskiner, slik at alle kunne gjøre sine egne erfaringer og øke kunnskapen om hvordan f.eks. lastebiler og semitrailere oppfører seg i ulike situasjoner på glatt føre. Det var også et uttalt ønske at både kjøreledere og andre «på kontoret» skulle erfare på kroppen de utfordringene sjåførene stilles overfor, for å øke forståelsen for hverandres situasjon.
Viktige diskusjoner og god veiledning
Inn imellom de praktiske øvelsene ble erfaringer diskutert i plenum, under kyndig ledelse av NAFs instruktører. Mest diskusjon og størst  engasjement ble det rundt dekkvalg på mobilkraner i tillegg til viktigheten av å legge på kjetting til riktig tid.
Økt bevissthet og nyttige refleksjoner
Noen fikk seg trolig en liten vekker når det gjelder bremselengder, og bevissthet om hvilken avstand til forankjørende man bør ha på krevende vinterveier. Det ble erfart hvilken nytte man har av ABS-bremser – og hvor viktig det er å ta eventuelle ABS-feil på hengeren på alvor. Deltakerne fikk også erfare konsekvensene av feil bruk av hjelpebrems/retarder på glatt føre.
Alltid sikkerheten først!
Nordic Crane lever av fornøyde kunder, og ønsker alltid å løse kundens behov for løfte- og transporttjenester. Under ekstreme vinterforhold er det likevel viktig å ha en dialog med kundene om hvorvidt det er riktig å gjennomføre et oppdrag eller ikke. Det kan være riktig å utsette en jobb under ekstremforhold. «Sikkerheten først!» skal gjelde, og ingen jobb er så viktig at den ikke skal kunne utføres sikkert. Det kan faktisk tenkes at det kan være for glatt til at en jobb skal utføres, og en maskinfører skal ha trygghet til å kunne si «nei, dette er ikke forsvarlig». God kommunikasjon med kunden er avgjørende – og det samme er gode undersøkelser i forkant om adkomst- og riggforhold på byggeplassene.
Riktige dekk er viktig
På bakgrunn av de erfaringene som ble gjort i løpet av kurset er det naturlig å se mer på problematikken rundt valg av riktige dekk til mobilkranene. Dette bør gjøres av en arbeidsgruppe bestående av medarbeidere med lang og bred erfaring, som Nordic Crane har mange av. Dekkbehovet vil variere avhengig av beliggenheten til avdelingen man er tilknyttet; f.eks. om man hører til Innlandet hvor det er et annet vinterklima enn det er i Fredrikstad.
Bedre mestring gjennom trening
Daglig leder Eirik Kynningsrud fullroser kursopplegget og ser dette som en nyttig investering både i sikkerhet og kulturbygging.
– Uttrykket «øvelse gjør mester» skal jeg avstå fra å benytte, men jeg er overbevist om at denne type trening er med på å øke både kunnskap og bevissthet, og bidrar til å gjøre ferdsel på glatt føre sikrere, sier han fornøyd.
– Det sosiale aspektet rundt kurset, med nydelig mat og god forpleining, var med på å gjøre helheten til en flott opplevelse for mine medarbeidere. Det er mange sjåfører som tilbringer mye tid alene i sine maskiner, og jeg legger vekt på å skape varierte arenaer for samhold. Helgen på Vålerbanen var svært vellykket, og jeg har planer om tilsvarende runder. Førjulshelgens juleforberedelser ble byttet ut til fordel for «Sikkerheten først!» – som vi jobber for i Nordic Crane hver eneste dag, avslutter han.
Takk til Gjensidige forsikring og dyktige instruktører på Vålerbanen.