Utfordring i betong

Når vi i Kynningsrud Nordic Crane skal løfte bygninger, har vi som regel en del informasjon om det som skal flyttes eller fraktes. Ofte er det også bygningsmaterialet av tre, så er man usikker på byggemåte, eller mangler byggetegning, kan ved undersøkelser finne ut mer.
Andre ganger er det vanskeligere. Tidligere i år fikk vi i oppdrag å flytte en paviljong 10 meter. I utgangspunktet ingen stor jobb sånn sett, men når paviljongen er fra 1925, den er konstruert i betong og det ikke finnes opplysninger om hvordan den ble bygd, ja da blir det hele litt mer utfordrende. Betong tåler tidens tann bra, men når det skal flyttes og en ikke vet om det for eksempel er armeringsjern i «byggemassen», er sjansene for at selve konstruksjonen slår sprekker.
Heldigvis sitter Kynningsrud Nordic Crane på masse kunnskap og erfaring, og ved hjelp av prosjektleder Erik Johannessen startet vi jobben med å undersøke hvordan vi kunne løse det vanskelige løftet. Vår Engineering-avdeling kan gjennom avansert modellering og beregningsverktøy finne smidige løsningen, lage løfteplaner, beregne løfteutstyr, sjekke marktrykk og plassere kranene som skal brukes på millimeter-nøyaktige kart/tegninger.
Denne gangen var svaret en stålramme som ble benyttet som bindeledd/avstiving av konstruksjonen, slik at den skulle tåle påkjenningen ved løftet. Når søylene ble kappet ved gulvet og selve løftet startet, var spenningen stor. Ville paviljongen håndtere å bli løftet? Når det hele var over, viste det seg at det ikke var antydning til noe deformasjonen eller sprekker i betongen.
Selv om selve løftet ikke er av de største, ligger det ofte mye kunnskap og planlegging bak for at utfallet skal bli så bra som i dette tilfellet.