XAGO – en håndholdt revolusjon

I Kynningsrud Nordic Crane er vi alltid ute etter å utvikle oss. Det gjelder for maskiner og utstyr, og det gjelder personell og hvordan vi kan effektivisere måten vi faktisk jobber på. Xago er en digital løsning som erstatter de gamle kjøresedlene på papir, og en slik utvikling.

– Det er mange grunner til at vi ønsker å gå fra kjøresedler med 3-lags gjennomslagspapir til en digital variant der man benytter smarttelefoner og nettbrett, forteller IT-ansvarlig i Kynningsrud Nordic Crane, Karl-Henrik Wilhelmsen.
– Men først og fremst ønsker vi å rulle ut denne typen systemer for at vi skal bli enda mer effektive i det daglige arbeidet. Klarer vi å spare tid på tidkrevende administrative oppgaver, kan vi bruke disse «nye» timene på andre og kanskje viktigere oppgaver, sier han.
Skyen sikrer data
Bruk og utvikling av Xago er viktig av flere grunner. I tillegg til å spare tid, sikrer vi data og forbedrer oversikten. Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle som er involvert i et prosjekt.
– Enkelt forklart så kunne det ta lang tid før en sjåfør var innom kontoret og fikk levert papirene videre til fakturering og lønn. Nå når dette skjer skybasert, skjer det øyeblikkelig. Dette sikrer med andre ord også all data, forklarer Wilhelmsen.
Det håndholdte systemet er allerede oppe og går i Norge, mens det i Sverige er litt forsinket på grunn av Covid 19.
– Vi har som i alle slike prosjekter støtt på noen utfordringer underveis i prosessen, men vi er alltid i tett dialog med systemutvikleren. På den måten får vi også lov til å være med å påvirke selve utviklingen av programvaren, sier han.
Strålende fornøyd
Avdelingsleder hos Kynningsrud Nordic Crane avd. Innlandet på Lillehammer, Erland Reinli, er meget fornøyd.
– Xago har vært en liten åpenbaring for oss. Bare med tanke på fakturering og timelister, så sparer jeg nesten 1,5 time hver dag. Dette er nå tid jeg kan bruke på andre deler av driften, forteller han.
Jobben videre blir å finjustere systemet med enda flere ønskede funksjoner, slik at det fungerer enda bedre.