HÅLLBARHET OCH MILJÖ
När vi investerar tänker vi grönt och nya maskiner uppfyller miljökraven på marknaden. Vi fokuserar på en miljövänlig maskinpark och en betydande
minskning av koldioxidavtrycket.

Klimathotet är vår tids största samhällsutmaning och ett bra resursutnyttjande av kranar och andra fordon är avgörande för en fortsatt miljövänlig tillväxt. Som en stor och viktig aktör på marknaden vill vi i Nordic Crane ta ledningen när det gäller miljö och
hållbarhet. Vi ska vara det gröna alternativet − i dubbel bemärkelse

  • Mobila tornkranar som kan gå på EL
  • Mobilkranar som kan köra på HVO 100
  • Mobilkranar som har miljögodkänd hydraulolja som är godkänd på svenska SP-listan
  • Kranbilar med el-aggregat för inomhuskörning.
  • Lastbilar har senaste miljöklassning

Vi i Nordic Crane vill ta ledningen när det gäller miljö och hållbarhet i byggbranschen. En övergång från fossil energi till förnybara energikällor behövs. Vi har investerat i världens första helelektriska mobilkran, vi har mobila tornkranar som kan gå på el under lyftoperationerna och vi genomför de åtgärder vi kan för att minska det miljöavtryck som våra maskiner lämnar.

”Den som får vara med om att utveckla och modernisera samhället upplever sitt arbete som meningsfullt och sig själv som privilegierad”.

Glädjen är att vara till nytta!

Klikk på bildet under for å lese vår brosjyre
Miljøbrosjyre svensk