NORDIC CRANE - SÄKERHETEN FÖRST

Säkerhet är vår högsta prioritet i allt vi gör. Oavsett om du träffas oss på en byggarbetsplats eller på ett kontor arbetar vi alltid enligt principen ”Säkerheten först!”
 Alla våra uppdrag ska utföras med högsta grad av säkerhet och kvalitet. Med denna prioritering uppnår vi säkrare arbetsplatser, ökat välbefinnande, bättre kvalitet på det utförda arbetet och ett bättre slutresultat för våra kunder.
 Genom vår säkerhetshandbok arbetar vi systematiskt med säkerhetstänkandet i våra dagliga rutiner. Handboken innehåller rutiner och regler för hur vi och våra kunder tar oss hem varje dag, utan att skada människor, maskiner eller annan utrustning.

Säkerhetshandboken innehåller bland annat:
  • Nordic Cranes vision och värderingar
  • Säkerhetsrutiner på alla arbetsuppgifter och tjänster vi erbjuder våra kunder.
  • Rutiner för avvikelserapportering och anmälan av olyckor.
  • Rutiner och beskrivning av genomförandet av säker-jobb-analys för alla lyft.
 Kompetensutveckling och ett starkt fokus på ständiga förbättringar är ledstjärnorna i vårt kvalitetsarbete. Nordic Crane är ISO 9001-, 45001- och 14001-certifierad och är en trygg partner för dig som kund.

LADDA NER VÅRA HMS-POLICYER:
KONTAKTA OSS: