VIKT

AVSTÅND

Tryck för att beräkna kran!

Rekommenderad kranstorlek är bara vägledande och kan variera beroende på riggalternativ, krokhöjd, modell och så vidare. Val av slutgiltig kranstorlek bör göras i samråd med våra krankoordinatorer.

Vikt skall inkludera vikt på last, lyftredskap och krok. Rekommenderad kranstorlek är baserad på generella lyftkapaciteter till mobilkranar med teleskopbom. Fackverkskranar har i allmänhet mycket större lyftkapacitet än teleskopkranar med samma beteckning i lyftkapacitet.

0 ton har blivit beräknat än så länge.
I genomsnitt finns det behov av en 0 tons kran.
0 meter har blivit beräknat än så länge.