EN MILLION KRONER TIL NSP AID FOR 2017/2018

Torsdag 30. november kom NSP AID-representant Gunnar Hamnøy sammen med Zacchaus Maganga og Sharon Kiswa til Kynningsruds hovedkontor i Fredrikstad. Der mottok de gaven på en million kroner, som er et spleiselag mellom de ansatte og alle selskapene i Kynningsrudgruppen i Norge og Sverige.

Ledergruppen i Kynningsrud har, i samarbeid med tillitsvalgte, valgt å fortsette samarbeidet med NSP AID i 2017 og 2018. Totalt får hjelpeorganisasjonen 1 million kroner av medarbeiderne og selskapene i Kynningsrudgruppen over to år.
Barnelandsby for foreldreløse barn
Vi i Kynningsrud har tidligere vært med på å bygge opp et eget barnehjem, Farajah Children’s Home, og vi har støttet opp om arbeidet rundt byggingen av en helt egen barnelandsby for foreldreløse barn. Nå er det boret etter vann, og infrastrukturen er nesten klar. Pengegaven for i år og neste år skal benyttes til byggingen av barnelandsbyen.
Malaika Childcare Village
I første byggetrinn av Malaika Childcare Village bygges til sammen 18 hus fordelt på 70 mål til 144 barn. Hvert hus koster omtrent 250 000 kroner. Det skal bygges gårdsbruk og drivhus på området, og barnelandsbyen skal være selvgående. Fullt utbygd vil landsbyen være et hjem for rundt 1000 barn. I Kenya bor det over 2 millioner foreldreløse barn og vi får være med på å gi et nytt liv til flere av dem.