Samarbete för säkerhet inom byggnad och konstruktion

Under flera år har branschen arbetat aktivt för att uppnå starkare samarbete för att skapa säkrare och säkrare jobb. Som ett resultat inrättades ”Samarbete för säkerhet i konstruktion” (SFS BA) den 18 september 2019. I november blev Kynningsrud medlem av stiftelsen.

SfS BA er et resultat av Charteret for en skadefri bygg- og anleggsnæring som ble stiftet i 2014. Alle store entreprenører og hele verdikjeden i bygg og anlegg har vært med i dette charteret – offentlige og private virksomheter. Det grunnleggende for arbeidet her har vært tanken om at «sikkerhet er en samarbeidsarena – ikke en konkurransearena».

Konkrete problemstillinger

SfS BA skal være et samarbeid om konkrete problemstillinger som er viktig for den enkelte bedrift/organisasjon og for fellesskapet. Mye av arbeidet består i at medlemmene har prosjekter/arbeidsgrupper som utvikler sikkerhetsverktøy. Et av prosjektene som nå har startet er prefabmontasje.

Kynningsrud stor tro på samarbeidet. Gjennom medlemskap vil Kynningsrud bidra til å skape en enda tryggere og sikrere arbeidsplass både for bransjen og hos oss selv. I Kynningsrud etterlever vi «Sikkerheten først!».

Les mer om sikkerhetssamarbeidet

Nyhetsarkiv