Satsar 500 miljoner kronor i nya mobilkranar

Kynningsrud investerar. Första delen av investeringen är levererad och sista delen kommer under 2019. Då tillkommer ytterligare 25 maskiner till Kynningsrud Nordic Cranes uthyrningsverksamhet. Kynningsrud Nordic Crane erbjuder uthyrning av mobilkranar och specialtransport alltifrån de minsta uppdragen till de största projekten, där det krävs stor kapacitet och hög kompetens. Krandivisionen i Kynningsrud-koncernen är idag ledande på den norsk/svenska marknaden.

Verksamheten är etablerad i östra Norge och stora delar av Sverige. Vår strategi är att växa ytterligare på den skandinaviska marknaden.

Kynningsrud Nordic Crane sätter hälsa, miljö och säkerhet först. Nya maskiner uppfyller miljökraven på marknaden, och stödjer därmed vår HMS-strategi. Kynningsrud Nordic Crane har dessutom investerat i ett flertal mobila tornkranar som kan gå på el.

– Fokus på en miljövänlig maskinpark, och bra resursutnyttjande av kranar och andra fordon, är avgörande för fortsatt tillväxt. Vi ser positivt på utvecklingen på den skandinaviska marknaden de närmsta åren, säger koncernchef Pål Kynningsrud.

För ytterligare upplysningar, kontakta koncernchef Pål Kynningsrud +47 908 71 965, VD Norge, Eirik Kynningsrud +47 90982561 eller VD Sverige, Morten Heli-Hansen +46 736 44 04 40.

Nyhetsarkiv