Engineering

Alla lyft måste planeras väl, oavsett om man ska lyfta ett spabadkar på några hundra kilo eller en transformator på flera ton. När vi tar oss an ett jobb, finns det också strikta krav på säkerhet och kvalitet. Men vissa jobb kräver en detaljplanering på ett helt annat sätt.

Genom 3D-modellering och avancerade beräkningsverktyg, kan Nordic Crane Engineering göra lyftplaner, beräkna lyftutrustning, kontrollera marktryck och placera kranen som ska användas på millimeterexakta kartor/ritningar.

Det är inte bara tyngd, stora radier och höjd som skapar utmaningar utan även trånga utrymmen, snäva lyftvinklar och svag mark kan fort göra ett jobb mycket mer komplicerat, men med hjälp av 3D-modeller, matteberäkningar, och simuleringar kan vi förutspå och visa med noggrannhet hur vi egentligen kommer att lösa det.