Utbildning med säkerhet i fokus

Våra anställda höjer kompetensen genom att utbilda varandra. Vi på Kynningsrud jobbar emot at alla ska komma hela hem, hela livet.

Under en dag i februari, passade några av våra killar på att lära sig mer om styrsystemet Liccon 2, som finns på nyare kranar, av mer erfarna kollegor.

De fick instruktion och praktisk träning i att på ett säkert sätt rigga jibben på mobilkranen med Liccon 2 till lyftklart läge.

Hög kompetens och kunskap skapar förutsättningar för att arbeta säkert. Alla skall komma hela hem varje dag, hela livet!

Säkerhetschef Erik Everbrink | Mobil: +46 706 06 06 66|  erik.everbrink@nckynningsrud.com