Victor Callbo blir ny vice VD

Nordic Crane har haft en riktigt expansiv tillväxt och positiv utveckling de senaste åren. För att rusta oss för ytterligare tillväxt har vi genomfört några strategiska organisationsförändringar den senaste tiden.

Morten Heli-Hansen är förutom VD för den svenska verksamheten nu även CEO i hela Nordic Crane. Victor Callbo, som sedan tre år tillbaka är regionchef i Stockholm, tillsätts som ny vice VD för Nordic Crane AB.

-Det har varit nödvändigt att stärka vår organisation så det senaste året har Victor fått mera ansvar i hela bolaget och det har varit ett naturligt val att anställa honom som vice VD, säger Morten Heli-Hansen.

– Jag ser fram emot att lära känna en ännu större del av organisationen och ser fram emot att vara en viktig bidragsgivare till utvecklingen av Nordic Crane under de kommande åren, förklarar Callbo.