Vision och vârden

Glädjen är att vara till nytta!

Den som får vara med om att utveckla och modernisera samhället upplever sitt arbete som meningsfullt och sig själv som privilegierad.

Affärside

Nordic Crane ska vara den bästa och mest professionella leverantören inom alla typer av lyft med mobilkranar, larvkranar, storkranar, specialtransporter samt inom tunga lyft, stora projekt och engineering i hela Skandinavien..

Grundvärderingar

Våra medarbetare kännetecknas av sin ärlighet, lojalitet och entusiasm.
    • Ärlighet i organisationen skapar trygget, öppenhet och tillit.
    • Lojalitet till verksamheten skapar förpliktelser och tillhörighet samt lägger grunden för samarbete och beslut.
    • Entusiasm bland medarbetarna skapar kreativitet och utveckling samt motivation och nytänkande.

Kärnvärden

För kunder och leverantörer skall vi kännetecknas av styrka, trygghet och precision.
  • Styrka: Vi har stora resurser till förfogande samt duktiga och motiverade medarbetare som arbetar med högsta grad av säkerhet.
  • Trygghet: Vi är en pålitlig samarbetspartner med hög leveranssäkerhet. Vi är ansvarsfulla och har en solid ekonomi.
  • Precision: Vi håller avtal, har hög kompetens och fokuserar på kvalitet.