Miljø

MILJØ

Det grønne alternativet

Klimatruslen er vor tids største samfundsudfordring, og en god ressourceudnyttelse af vores maskiner er afgørende for en fortsat miljøvenlig vækst.

For at bidrage til en bedre fremtid tager vi miljøet alvorligt. Når vi investerer, tænker vi grønt og sikrer, at nye maskiner lever op til markedets miljøkrav.

Vi har allerede 100% elektriske bæltekraner, mobile tårnkraner, der kan køre på el og mobilkraner der kører på HVO miljødiesel og bioolie. Desuden har vi kranbiler med elektriske enheder til indendørs drift og lastbilkraner med de nyeste miljøklassifikationer.

Vi fokuserer på miljøvenlige maskiner og en stadig stigende reduktion af CO2-aftrykket. Helelektriske maskiner er allerede rullet ind hos os, og vi var de første i verden med en helelektrisk bæltekran. Vi er stolte af at være det grønne alternativ (i dobbelt forstand) og fortsætte dette vigtige arbejde for en grønnere fremtid.

Nordic Crane – det grønne alternativ!

  • 100% elektriske bæltekraner
  • Mobile tårnkraner, der kan køre på el
  • Mobilkraner, der kører på HVO, miljødiesel og bioolie
  • Kranbiler med elektrisk enhed til indendørs drift
  • Lastbilkraner med den nyeste miljøklassificering