Engineering

TJENESTER

Engineering

Nordic Crane Engineering har en række ingeniører med solid viden og bred erfaring. Mange af vores opgaver kræver omhyggelig planlægning og korrekt dokumentation. Vi overholder en række strenge krav med hensyn til sikkerhed og kvalitet. Ved hjælp af avancerede værktøjer kan vi simulere hele projektet på forhånd og dermed levere opgaven trygt, sikkert og med den bedste kvalitet.

Nøjagtighed
Gennem 2D- og 3D-modellering og avancerede beregningsværktøjer kan Nordic Crane Engineering lave løfteplaner, beregne løfteudstyr, tjekke jordtryk og placere kranen, der skal bruges på millimeternøjagtige kort og tegninger.

Der bruges en række forskellige værktøjer.
Der er mange faktorer, der kan skabe udfordringer, ved udførelse af et løft eller en flytning. Alt fra vægt, store radier og højde, men også smalle rum, smalle løftevinkler og svage overflader kan gøre arbejdsforholdene komplicerede. Vi bruger en række forskellige værktøjer lige fra 3D-modeller, matematiske beregninger og simuleringer for at kunne forudsige og vise præcist, hvordan opgaven vil blive løst.

Tjenester, som Engineering kan levere:

  • CalculationGenerelle beregningsrapporter såsom ballastberegninger eller bjælkeberegninger. 
  • General Arrangement: Skitsetegning af en operation, der viser klar metode. 
  • Jacking ArrangementArrangement til placering af donkrafte under moduler, og hvordan donkraftene skal stå på understøtningerne. 
  • Lift Plan: Løfteplan, der viser krankonfiguration, nøgletal og viser, hvor kranen skal stå.
  • Manual: Metodeerklæring, der indeholder alt fra udstyr, metode, risikoanalyse, kontaktpersoner, lokation, tegninger osv. i detaljer.
  • Rigging Arrangement: Tillæg til løfteplan som regel. Detaljeret tegning, der viser præcist hvilket rigningsudstyr der skal bruges, lige fra krogen ned til konstruktionen.
  • Transport Arrangement: Standard SPMT-tegning, der skal vise ovenfra, sidebillede og slutbillede af strukturen med SPMT’erne nedenunder. Tegningen skal vise præcis hvordan SPMT’erne skal stå i forhold til modulet og understøtningerne. Tegningen skal også indeholde, hvordan hydraulikgrupperne vil vise nøgletallene fra beregningerne (tryk, akselbelastning, jordtryk, stabilitet osv.). 
  • Transport Route: Oversigtstegning af stedet, der viser kørselsrute fra start til slut. Tegningen skal være tydelig for operatøren, så kørebanen er forståelig og kan efterses inden selve transporten. Du kan som kunde, bruge sådanne tegninger til at sikre, at ruten er klar og ikke mindst godkendt til de laster, der påføres under transporten. 
  • Weighing Arrangement: Dette er en tegning, der viser, hvor vejecellerne skal placeres i forhold til modulet. Skal også vise detaljeret, hvordan konstruktionen skal vejes (donkrafte under/oven på cellerne, eventuelt med kran/SPMT osv.).
Aleksander Sund

Aleksander Sund

Lead Engineer