Gennemsigtighedsloven

Gennemsigtighedsloven

Formål

Vores forretning og vores samarbejde med leverandører skal fremme formålet med loven om gennemsigtighed. Det indebærer respekt for grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsvilkår i forbindelse med levering af vores tjenester og sikring af offentlig adgang til information om hvordan vores virksomheder håndterer negative indvirkninger på grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsvilkår.

Ansvar

Den daglige leder og bestyrelsen har det overordnede ansvar for rutinen og skal i samråd med de fagansvarlige sikre at der foretages due diligence-vurderinger i de forskellige dele af vores virksomheds forretningsområder.

Beskrivelse

Due diligence baseres på OECD’s due diligence-model for ansvarlig forretningsskik:

Due diligence udføres efter følgende arbejdsmetode:

  • Der afholdes årlige arbejdsmøder for at gennemføre due diligence vurderinger
  • Risikokortlægning skal foretages i forbindelse med vores indkøb af varer og tjenesteydelser
  • Vi vil søge tilgængelige oplysninger om vores forsyningskæder og risikokortlægning fra brancheforeninger som vi er tilknyttet. Tiltag kan implementeres direkte over for leverandører fra vores virksomhed eller ved en fælles forespørgsel fra branchen gennem brancheforeninger eller andre partnere
  • På grundlag af risikokortlægning og prioriterings-/væsentlighedsvurdering prioriteres områder for forbedringer og tiltag
  • Resultaterne af risikokortlægningen dokumenteres i en skriftlig erklæring. Den skriftlige erklæring fra vores due diligence-vurderinger skal være let tilgængelig ved at kontakte kran@nordiccrane.com 
  • I overensstemmelse med gennemsigtighedsloven giver vi oplysninger om hvor rapporten er tilgængelig, og opdaterer rapporten senest den 30. juni hvert år

Behandling af informationskrav
I henhold til gennemsigtighedsloven har enhver ret til skriftlig information om hvordan vores virksomhed håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser relateret til menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold i vores forsyningskæder.

Se vores politik og  rapporteringssystem for rapportering af forkerte forhold

Etiske retningslinjer og bæredygtighed 
Se vores etiske retningslinjer og bæredygtighed.