Visioner og værdier

VISIONER OG VÆRDIER

Vores visioner 
og værdier

Den som kan være med til at udvikle og modernisere samfundet, oplever sit job som meningsfyldt og man føler sig privilegeret.

Vores vision: Glæden er at være til nytte! 

Værdigrundlag 
Vores medarbejdere kendetegnes ved ærlighed, loyalitet og entusiasme. 

  • Ærlighed i organisationen skaber tryghed, åbenhed og tillid 
  • Loyalitet til bedriften skaber forpligtelser og tilknytning og danner grundlaget for samarbejde og beslutninger. 
  • Entusiasme blandt medarbejderne skaber kreativitet og udvikling, motivation og nytænkning. 

Kerneværdier 
Overfor kunder og leverandører skal vi kendetegnes ved styrke, tryghed og præcision. 

  • Styrke: Vi har store ressourcer til rådighed og har dygtige og motiverede medarbejdere, som arbejder med højeste grad af sikkerhed. 
  • Tryghed: Vi er en pålidelig samarbejdspartner med høj eksekveringsevne. Vi er ansvarsfulde og har en solid økonomi.  
  • Præcision: Vi holder aftaler, har høje kompetencer og fokuserer på kvalitet.