Fullriggerøya er en kunstig ø i Trondheimsfjorden, hvor boliger, bådeværfter og erhvervsbygninger bygges. De første boliger stod færdige allerede i 2013, og nu er byggeriet af et helt nyt udendørsområde og offentligt badeområde også gået i gang. Nordic Crane var på plads til at løfte og installere en ny gang- og cykelbro, hvilket gjorde adgangen til badeområdet lettere.

Grilstad Marina AS bygger over 800 boliger og en lystbådehavn til 1000 både i forbindelse med en kunstig ø ude i Trondheimsfjorden. Selvom meget er klart, er der stadig noget arbejde, der skal gøres for at færdiggøre grønne- og rekreative områder. Der er ved at blive anlagt et nyt badeområde på grunden, og for at forbedre adgangen er der installeret en ny gang- og cykelbro over “kanalen”.

“Da vi startede planlægningen sidste sommer, troede vi, at vi skulle bruge en kran på 650 tons. Med liftens samlede vægt og afstand var det i starten ret indlysende, fortæller Reidar Røhjell Skarsem fra Nordic Crane dept. Trondheim

“Undervejs stod det dog klart, at opgaven skulle løses med en mindre kran. Der var en lille parkeringsplads til en stor kran, og afstanden var simpelthen for lang,” fortsætter han.

Løsningen blev at bruge en Liebherr LTM 1230-5.1, som har en 75 meter teleskopbom. Den endelige plan var at transportere mobilkranen ind med pram og bruge denne som værft. I samarbejde med Boa Offshore AS blev der foretaget beregninger i forhold til kranens vægt, kontravægte og hvordan prammen ville opføre sig, når kranen bevæger sig med/uden last.

Afhængig af godt vejr og god planlægning

-Vi var selvfølgelig særligt afhængige af godt vejr, og arbejdet blev udsat to gange, men på tredjedagen viste vejrguderne deres bedste side, og vi fik en hel dag uden vind og bølger, forklarer Skarsem.

Kranen blev kørt af og på prammen ved Trondheim Havn og transporteret til Grillstad Marina med slæbebåd, inden to mindre slæbebåde tog over, da den blev for lavvandet til den store.

Med kran og pram sikkert på plads, blev tre broelementer løftet på plads. To på 28 tons og en på 12 tons.

“For at vi kunne holde os under et vist tryk på prammen, blev det beregnet, at kranen ikke måtte hejse broelementerne længere end 18 meter.

“Der er meget planlægning i sådan et arbejd. Mange beregninger. Dygtige medarbejdere, moderne udstyr og erfaring er afgørende. Her brugte vi Liebherr-kranens integrerede system og eksterne pc-programmer til at finde tyngdepunktet. Når vi har dette, ved vi, hvilken bomvinkel / radius vi skal blive på, så prammen ikke vipper for meget. Denne gang satte vi en grænse på 2° sidelæns hældning,” forklarer Skarsem.Terje Ingvaldsen stod bag styringen af mobilkranen, og arbejdet blev udført præcis efter planen.