Visjon og verdier

Gleden er å være til nytte

Den som får være med på å utvikle og modernisere samfunnet opplever jobben sin som meningsfylt og seg selv som privilegert.

Verdier

Nordic Crane skal være den beste og med profesjonelle leverandøren innen alle typer løft med mobilkran, beltekraner, storkran, spesialtransport, samt innen heavy lift, store prosjekt og engineering i hele Skandinavia.

Verdigrunnlag

Våre medarbeidere kjennetegnes ved ærlighet, lojalitet og entusiasme.
  • Ærlighet i organisasjonen skaper trygghet, åpenhet og tillit.
  • Lojalitet til bedriften skaper forpliktelser og tilhørighet, og danner grunnlag for samarbeid og beslutninger.
  • Entusiasme blant medarbeiderne skaper kreativitet og utvikling, motivasjon og nytenking.

Kjerneverdier

Overfor kunder og leverandører skal vi kjennetegnes ved styrke, trygghet og presisjon.
  • Styrke: Vi har store ressurser til rådighet og har dyktige og motiverte medarbeidere som arbeider med høyeste grad av sikkerhet.
  • Trygghet:  Vi er en pålitelig samarbeidspartner med høy gjennomføringsevne. Vi er ansvarsfulle og har en solid økonomi.
  • Presisjon:  Vi holder avtaler, har høy kompetanse og fokuserer på kvalitet.