HMS/KS

HMS/KS

Nordic Crane – sikkerheten først

Vår viktigste ressurs er våre ansatte og sammen jobber vi hardt for å skape en sund og trygg arbeidsplass. Vi setter sikkerheten til våre ansatte i høysetet og har som mål at alle skal komme hele hjem – hele livet.

Sikkerheten er førsteprioritet i alt vi gjør. Uansett om du møter oss på en byggeplass eller på et kontor, jobber vi alltid etter prinsippet – sikkerheten først!

Alle våre oppdrag skal gjennomføres med høyeste grad av sikkerhet og kvalitet. Med denne prioriteringen oppnår vi en tryggere arbeidsplass, økt trivsel, den beste kvaliteten på arbeidet vårt og det beste sluttresultatet for deg som kunde. 

Vi har etablert en egen digital sikkeretshåndbok – SAFETY som inneholder alle rutiner og regler for hvordan vi og du som kunde kommer hele hjem hver eneste dag, uten skader på personer, maskiner eller annet utstyr. Gjennom denne lett tilgjengelige og oversiktlige digitale sikkerhetshåndboken evner vi å jobbe systematisk med sikkerhetstankegangen gjennom hele arbeidsdagen.  

SAFETY inneholder blant annet:

  • Sikkerhetsrutiner på alle arbeidsoppgaver og tjenester vi tilbyr
  • Rutiner på avviksrapportering og varsling av ulykker
  • Prosedyrer og beskrivelser på gjennomføring av sikker-jobb-analyse før alle løft

Kompetanseutvikling og et sterkt fokus på kontinuerlig forbedring og er retningsgivende i vårt kvalitetsarbeid. Vi er ISO 9001-, ISO 14001- og ISO 45001-sertifisert og er en trygg og sikker samarbeidspartner for deg som kunde.

Last ned våre HMS policyer

Heine Lien

Heine Lien

Sikkerhetssjef

Helge Tangen

Helge Tangen

HR-leder

Kirsti Finsal

Kirsti Finsal

KS-leder