Miljø

MILJØ

Det grønne alternativet

Klimatrusselen er vår tids største samfunnsutfordring og god ressursutnyttelse av våre maskiner er avgjørende for fortsatt miljøvennlig vekst.

For å bidra til en bedre fremtid tar vi miljø på alvor. Når vi investerer tenker vi grønt og sørger for at nye maskiner oppfyller markedets miljøkrav.

Vi har allerede 100% elektriske beltekraner, mobile tårnkraner som kan gå på strøm og mobilkraner som går på HVO miljødiesel og bioolje. Videre har vi kranbiler med elektrisk enhet for innendørs drift og lastebilkraner med de nyeste miljøklassifiseringer. 

Vi retter fokuset mot en miljøvennlig maskinpark og en stadig større reduksjon i CO2-avtrykket. Helelektriske maskiner har allerede rullet inn dørene hos oss og vi var først i verden med helelektrisk beltekran. Vi er stolte av å kunne være det grønne alternativet (i dobbelt forstand) og fortsetter dette viktige arbeidet for en grønnere fremtid.

Nordic Crane – det grønne alternativet!

  • 100 % elektriske beltekraner
  • Mobile tårnkraner som kan gå på strøm
  • Mobilkraner som går på HVO miljødiesel og bioolje
  • Kranbiler med elektrisk enhet for innendørs drift
  • Lastebilkraner med nyeste miljøklassifisering