Spesialtransport

TJENESTER

Spesialtransport

Nordic Crane er markedsledende innen spesialtransport, tunggodshåndtering og avanserte hengersystem. Vi tilbyr våre kunder innen industri, infrastruktur og bygg & anlegg gode og effektive totalløsninger. Våre medarbeidere har høy kompetanse. Vi prosjekterer og utfører alle typer spesialtransport i inn- og utland.

Fleksible transportsystemer
Vi har avanserte hengersystemer i forskjellige størrelser som transporterer utstyr utover normale begrensninger på lengde, bredde, høyde og vekt langs vårt veinett. Vi samarbeider tett med vår Heavy Lift avdeling som har en rekke SPMT-systemer for de aller tyngste transportene.

Tunggodshåndtering
Nordic Crane Spesialtransport har også ressurser innen tunggods som gjør det mulig for oss å tilby service og tjenester innen industri. Alt fra rigging, tunggodshåndtering og spesialtransporter til maskinflytt kan vi levere trygt og effektivt.

Fleksibel utstyrspark
Med en stor, velholdt og ikke minst fleksibel utstyrspark, har vi opparbeidet bred erfaring innen alle typer av spesialtransport. Det kan for eksempel være flytting av hus, trær, transformatorer og andre tunge kompliserte konstruksjoner og moduler.

Atle Øvrevåge

Atle Øvrevåge

Avd. leder Spesialtransport

Ole Petter Unnerud

Ole Petter Unnerud

Driftsleder Spesialtransport

Bjørn Støholen

Bjørn Støholen

Prosjektleder