Visjon og verdier

VISJON OG VERDIER

Våre visjoner
og verdier

Den som får være med på å utvikle og modernisere samfunnet opplever jobben sin som meningsfylt og seg selv som privilegert. 

Pål Kynningsrud

Pål Kynningsrud

Styreleder

Morten Heli-Hansen

Morten Heli-Hansen

CEO | Nordic Crane

Audun Bøhn-Kristiansen

Audun Bøhn-Kristiansen

CFO | Nordic Crane

Magnus Kristiansen

Magnus Kristiansen

CMO | Nordic Crane

Vår visjon: Gleden er å være til nytte!

Verdigrunnlag
Våre medarbeidere kjennetegnes ved ærlighet, lojalitet og entusiasme.

  • Ærlighet i organisasjonen skaper trygghet, åpenhet og tillit
  • Lojalitet til bedriften skaper forpliktelser og tilhørighet og danner grunnlaget for samarbeid og beslutninger.
  • Entusiasme blant medarbeiderne skaper kreativitet og utvikling, motivasjon og nytenking.

Kjerneverdier
Ovenfor kunder og leverandører skal vi kjennetegnes ved styrke, trygghet og presisjon.

  • Styrke: Vi har store ressurser til rådighet og har dyktige og motiverte medarbeidere som arbeider med høyeste grad av sikkerhet.
  • Trygghet: Vi er en pålitelig samarbeidspartner med høy gjennomføringsevne. Vi er ansvarsfulle og har en solid økonomi. 
  • Presisjon: Vi holder avtaler, har høy kompetanse og fokuserer på kvalitet.