Engineering

TJENESTER

Engineering

Nordic Crane Engineering har en rekke ingeniører med solid kunnskap og bred erfaring. Mange av våre oppdrag krever nøye planlegging og riktig dokumentasjon. Vi forholder oss til en rekke strenge krav med hensyn til sikkerhet og kvalitet. Gjennom bruk av avanserte verktøy kan vi simulerer hele prosjektet i forkant og kan dermed levere oppdraget trygt, sikkert og med den beste kvalitet.

Nøyaktighet
Gjennom blant annet 2D og 3D-modellering og avanserte beregningsverktøy kan Nordic Crane Engineering lage løfteplaner, beregne løfteutstyr, sjekke marktrykk og plassere kranen som skal brukes på millimeter-nøyaktige kart og tegninger.

En rekke forskjellige verktøy tas i bruk
Det er mange faktorer som kan skape utfordringer ved gjennomføring av et løft eller flytt. Alt fra vekt, store radier og høyde, men også trange rom, smale løftevinkler og svakt underlag kan gjøre arbeidsforholdene komplisert. Vi bruker en rekke forskjellige verktøy som alt fra 3D-modeller, matematiske beregninger og simuleringer for å kunne forutsi og vise med nøyaktighet hvordan oppdraget skal løses.

Tjenester som Engineering kan levere: 

  • Calculation: Generelle beregningsrapporter som for eksempel ballastberegninger eller bjelkeberegninger. 
  • General Arrangement: Oversiktstegning av en operasjon som viser tydelig metode. 
  • Jacking Arrangement: Arrangement for plassering av jekker under moduler og hvordan jekkene skal stå på supportene. 
  • Lift Plan: Løfteplan som viser krankonfigurasjon, nøkkeltall og viser hvor kranen skal stå.
  • Manual: Method Statement som inkluderer alt fra utstyr, metode, risikoanalyse, kontaktpersoner, lokasjon, tegninger, osv i detalj.
  • Rigging Arrangement: Supplement til Lift Plan som regel. Detaljtegning som viser nøyaktig hvilke riggeutstyr som skal brukes, helt fra kroken og ned til strukturen.
  • Transport Arrangement: Standard SPMT tegning som skal vise top view, side view og end view av strukturen med SPMTene under seg. Tegningen skal vise nøyaktig hvordan SPMTene skal stå i forhold til modulen og supportene. Tegningen skal også inneholde hvordan hydraulikkgruppene skal vise nøkkeltallene fra beregningene (trykk, aksellast, marktrykk, stabilitet osv.). 
  • Transport Route: Oversiktstegning av site som viser kjørerute fra start to finish. Tegningen skal være tydelig for operatøren slik at man forstår kjørebanen og kan ta en befaringsrunde før selve transporten. Du som kunde kan bruke slike tegninger for å sikre at kjøreruta er klar og ikke minst godkjent for lastene som påføres under transporten. 
  • Weighing Arrangement: Dette er en tegning som skal vise hvor lastcellene skal være plassert i forhold til modulen. Skal også vise i detalj hvordan strukturen skal veies (jekker under/oppå cellene, eventuelt med kran/SPMT osv).
Aleksander Sund

Aleksander Sund

Lead Engineer

Erik Johannessen

Erik Johannessen

Teknisk leder Norge

Alf Hansen

Alf Hansen

Kundekontakt teknisk