Personvernerklæring

Personvernerklæring for Nordic Crane 

Siste versjon: 23. januar 2024

1. Innledning
Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger når du
besøker våre nettsider.  I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi i Nordic Crane bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Nordic Crane Kynningsrud AS, ved konsernsjef sammen med daglig ledere for hvert land, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Behandlingen av personopplysninger er basert på den virksomhet vi driver og formålet med vår virksomhet

2. Om personopplysninger og regelverket
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse eller en IP-adresse. 

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt personvernregelverket. Vi etterstreber at behandlingen skjer i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldene personvernregelverket.

3. Hva slags opplysninger samler vi inn?
For å gi så god informasjon som mulig til deg som bruker av våre nettsider er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger. Under følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette er.  

 • Opplysninger du selv oppgir til oss: Når du sender inn et kontaktskjema må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn og kontaktinformasjon.  
 • Opplysninger om bruk av nettsidene: Når du bruker våre nettsider, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler informasjon om din enhet, internettilkobling, IP-adresse og nettverks-id, samt hvilke sider du er inne på og hvilke funksjoner du har brukt på sidene.  

4. Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. Bruk av informasjonskapsler er nærmere beskrevet på siden om «Cookie Policy».  

5. Hva brukes opplysningene til? 
Vi bruker personopplysningene dine for å oppnå følgende formål: 

 • Visning av nettside
  Når du besøker nettsiden vår, behandler vi opplysninger om din enhet, tilkobling og IP-adresse for å vise nettsiden på en måte som er tilpasset det tekniske utstyret du åpner nettsiden med.
 • Administrere kundeforholdet og yte support
  Vi bruker personopplysningene dine for å administrere kundeforholdet og å yte support.
 • For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender
  Vi bruker personopplysningene vi samler inn via våre nettsider til å utarbeide statistikk og kartlegge markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.  

6. Deling av opplysninger
Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt og det er kun de som har tjenstlig behov som vil ha tilgang til de personopplysningene vi behandler. Vi deler ikke personopplysningene dine videre med andre med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for dette.

7. Oppbevaring og sletting av personopplysninger
Vi lagrer opplysninger om deg kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt ved lov å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

8. Endringer av personvernerklæringen
Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen etter eget skjønn. Når vi gjør endringer i erklæringen, vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden. Endringen har virkning fra revisjonsdatoen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside.  

9. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål angående vår behandling av dine personopplysninger må du gjerne ta kontakt med oss på personopplysninger@nordiccrane.com