Elektriske kraner

MASKINPARK

Elektriske kraner

Vi har flere mobilkraner og beltekraner med elektrisk drift. Vi har blant annet beltekraner fra 80 til 250 tonns løftekapasitet som er 100% elektriske. Våre mobile tårnkraner og noen av våre mobilkraner er «hybrider» som kan kjøres både på diesel og elektrisitet.

Det grønne alternativet
Våre elektriske beltekraner er kostnadseffektiv, nærmest lydløs og mye mer miljøvennlig enn sine forgjengere med dieselmotor. Rent driftsmessig er det ingen forskjeller når det gjelder bomkombinasjoner og dimensjoner på diesel- og batteriversjonen. 

En Liebherr LR 250 – unplugged jobber typisk med ladekabelen tilknyttet, men den kan også jobbe helt frakoblet. Den har da en batterikapasiteten på fire timer, kan forflytte seg cirka 650 meter og med kraft til å reise bommen. Ladetiden er på 4,5 timer på 63A og 2,25 timer på 125A. Kranen er konstruert på en måte som gjør at man kan jobbe i hele -25 grader, uten at effekten på batteriet svekkes. 

Våre hybride kraner transporteres til og fra arbeidsplassen som en vanlig kran med dieselmotor, men kan utføre løfteoperasjonen lydløst og miljøvennlig med strømkabelen tilkoblet.

Miljøvennlige løft
I tillegg til miljøaspektet, er det viktig at våre elektriske kraner har samme «arbeidskapasitet» som en vanlig fossildrevet kran. Miljøregnskapet er estimert til at en driftstid på 10 000 timer, «sparer» 70 000 liter med diesel og 180 000 kg CO2. Batteriene er også 95 % resirkulerbare.